Päivitetty 4.4.2024

1. Rekisterinpitäjä
Pajalle Oy
Y-tunnus: 3424791-7

Yhteystiedot:

Paattilammintie 114, 38760 Venesjärvi
040-500 6228
heikki@pajalle.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Heikki Jaakkola, yhteystiedot yllä

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Pajalle Oy käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös tilastollisiin tarkoituksiin.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
 • Asiakkaan ajoneuvon tunnistetiedot ja tekniset tiedot
 • Asiakkaan laskutus- ja maksutiedot
 • Asiakkaan antamat tiedot asiakaspalvelutilanteissa
 • Säännönmukaiset tietolähteet
 • Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään ja evästeiden avulla (ks. kohta 10).
 • Henkilötietoja voidaan kerätä myös muista julkisista tietolähteistä (esim. Traficom)

5. Tietojen luovuttaminen
Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Ainoa poikkeus tästä on verkkosivujen analytiikkaan (Google Analytics) liittyvät tiedot. Olemme arvioineet, ettei tietojen siirto näiden em. palveluiden osalta vaaranna henkilötietoja.

6. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 2. Oikeus tietojen oikaisemiseen
 3. Oikeus tietojen poistamiseen
 4. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
 5. Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
 6. Oikeus peruuttaa suostumus
 7. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
 8. Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
 9. Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

8. Suostumuksen peruuttaminen
Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.

10. Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä takaamaan sen, että palvelumme on tehokas ja käyttäjäystävällinen. Sivuston tallentamia evästeitä voidaan käyttää tilastotietojen tuottamiseen sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi eri päätelaitteilla.

Eväste (cookie) on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä, eikä sisällä mitään henkilötietoja. Tietoja ei siten voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, tai siihen tallennettuja tiedostoja.

11. Sivuston käyttämät evästeet

Name/NimiPalvelu/ServiceKuvaus/Description
wp_api
wp_api_sec
public-api.wordpress.comSivuston toimintaan liittyvä
_irapi.pinterest.comThis is a Pinterest cookie that collects information on visitor behaviour on multiple websites. This information is used on the website, in order to optimize the relevance of advertisement.
wpEmojiSettingsSupportSivusto / WebsiteWordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user’s browser can display emojis properly.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Pajalle Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muutoksiin tai tietojenkäsittelytoiminnan kehittämiseen. Päivitetty versio tietosuojaselosteesta löytyy aina yrityksen nettisivuilta.